Adoptuj Jednego Misjonarza

Już 150$ zapewni miesiąc pobytu na misji.

Piotr Paweł Łapa

e-mail: piotrlapa@gmail.com

Konto Revolut
Piotr Paweł Łapa
dowolna waluta:
IBAN
LT04 3250 0368 3421 7785
BIC
REVOLT21

https://www.paypal.me/adgentes

Wpłaty z dopiskiem “darowizna na cele misyjne”
można też kierować na poniższe subkonto:
38 1050 1445 1000 0090 3135 9640
FUNDACJA SPEŁNIJ JEDNO MARZENIE
ul. św. Gertrudy 17/2
31-046 Kraków
KRS 0000695771

Dziękujemy