„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!“ (Mk 16, 15)

Missio ad gentes

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, jak i dla całego kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu.”

Jan Paweł II Redemptoris missio

adoptujmisjonarza3
“Patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu”

Jan Paweł II do biskupów Ameryki Łacińskiej, Haiti 1983

Missio ad gentes są tworzone na prośbę biskupów diecezji, do których są przeznaczone i składają się z 4-5 rodzin – większość z nich z więcej niż czwórką dzieci, prezbitera, młodego mężczyzny i dwóch sióstr.

Adoptuj Misjonarza

Oprócz kosztów codziennego utrzymania, wynajmu mieszkania i innych zwyczajnych rodzinnych potrzeb, życie na misji w Barnaule wymaga borykania się z wieloma dodatkowymi, często niespodziewanymi, wydatkami.

Adoptuj Jednego Misjonarza

Już 150$ zapewni miesiąc pobytu na misji.

Piotr Paweł Łapa
e-mail: piotrlapa@gmail.com
https://www.paypal.me/adgentes

Wpłaty z dopiskiem “darowizna na cele misyjne”
można też kierować na poniższe subkonto:
38 1050 1445 1000 0090 3135 9640
FUNDACJA SPEŁNIJ JEDNO MARZENIE
ul. św. Gertrudy 17/2 31-046 Kraków
KRS 0000695771

Konto $:

FUNDACJA SPEŁNIJ JEDNO MARZENIE
ul. Św. Gertrudy 17/2 31-046 Kraków
PL94105014451000009081196553
INGBPLPW
ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
NIP: 634-013-54-75
Kod BIC Swift: INGBPLPW


Donacje na misje ad gentes w Barnauł (Syberia) można przekazywać również na:
Foundation for Support of Catholic Missions
Chase Bank
06696781 – numer konta
072000326 routing number
SWIFT/BIC CHASUS33XXX
Fundacja jest organizacją 501(c)3. Donacje są w pełni nieopodatkowane.


Czeki można przesłać na adres:
Foundation for Support of Catholic Missions 
5610 Caitlin Ct
Troy MI 48098
z dopiskiem „misje Syberia”

Dziękujemy