„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!“ (Mk 16, 15)

Missio ad gentes

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, jak i dla całego kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu.”

Jan Paweł II Redemptoris missio

adoptujmisjonarza3
“Patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu”

Jan Paweł II do biskupów Ameryki Łacińskiej, Haiti 1983

Missio ad gentes są tworzone na prośbę biskupów diecezji, do których są przeznaczone i składają się z 4-5 rodzin – większość z nich z więcej niż czwórką dzieci, prezbitera, młodego mężczyzny i dwóch sióstr.

Adoptuj Misjonarza

Oprócz kosztów codziennego utrzymania, wynajmu mieszkania i innych zwyczajnych rodzinnych potrzeb, życie na misji w Barnaule wymaga borykania się z wieloma dodatkowymi, często niespodziewanymi, wydatkami.

Adoptuj Jednego Misjonarza

Już 150$ zapewni miesiąc pobytu na misji.

Piotr Paweł Łapa

e-mail: piotrlapa@gmail.com

Konto Revolut
Piotr Paweł Łapa
dowolna waluta:
IBAN
LT04 3250 0368 3421 7785
BIC
REVOLT21

https://www.paypal.me/adgentes

Wpłaty z dopiskiem “darowizna na cele misyjne”
można też kierować na poniższe subkonto:
38 1050 1445 1000 0090 3135 9640
FUNDACJA SPEŁNIJ JEDNO MARZENIE
ul. św. Gertrudy 17/2
31-046 Kraków
KRS 0000695771

Dziękujemy